دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

4  معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی را می‌توان به روش های مختلفی ارزیابی نمود که نمونه‌هایی از این معیارها تصریح می گردد:

الف درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی

یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی واقعی در طول یک دوره معین می باشد، در حالی که درآمد ملی برابر می باشد با ارزش کلی محصولات ساخته شده و خدمات ایجاد شده به صورت پولی و نه به صورت واقعی، یعنی هر گاه در طول دوره ارزیابی اندازه تولیدات جامعه ثابت باشد اما قیمت‌ها افزایش یافته باشد، نتیجه گیری‌ می گردد که درآمد ملی افزایش یافته در حالی که در واقعیت افزایش تولید نبوده می باشد. پس تغییرات قیمت در طول جریان اندازه‌گیری درآمد ملی واقعی بایستی نادیده گرفته گردد اما این کار اجتناب ناپذیر می باشد.

ب- معیار درآمدهای ناخالص سرانه ملی

اقتصاد دانان غرب در تعریف توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش تولید یا درآمد سرانه، اتحاد و اتفاق نظر دارند. «مییر در تعریف توسعه اقتصادی می‌گوید : توسعه اقتصادی روندی می باشد که طی آن درآمد حقیقی سرانه در بلندمدت افزایش می‌یابد (نرخ رشد درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت می‌باشد) »( جمعی از نویسندگان،1382)

ج معیارهای رفاه اقتصادی

طبق این معیار توسعه اقتصادی جریانی می باشد که در طول آن اندازه مصرف کالا و خدمات مصرف کنندگان فردی و نه دولتی افزایش می‌یابد. البته این معیار نارسائیهایی دارد زیرا که مشخص نیست مصرف با چه معیارهایی اندازه‌گیری گردد و مصرف بستگی به رجحان و سلیقه فردی دارد.

د – معیار شاخص های اجتماعی

معیارها و شاخص‌های اجتماعی در اندازه‌گیری توسعه عبارتند از : بهداشت وتغذیه، اشتغال، شرایط کار، مصرف مواد حیاتی، حمل و نقل، مسکن، تفریحات سالم، امنیت اجتماعی، سطح فقر، نابرابریهای اجتماعی، گسترش قوه خلاقیت و ابتکار.

 

2-3 بخش دوم : بازده سرمایه گزاری

2-3-1 مقدمه

مطالعات اقتصاد دانان اظهار گر آن می باشد که رشد درآمد سرانه را نمی توان به تنهایی مربوط به افزایش نیروی کار و موجودی سرمایه ی شاغل و به کار رفته تلقی نمود، توافق کلی به این نکته هست که بخش مهمی از رشد نظاره شده نتیجه مسلم پیشرفتهای فنی می باشد، به طوری که اکنون برخورداری از منابع اولیه ی رایگان و نیروی کار ارزان رفته رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت نسبی در تولید و تجارت از دست داده می باشد (امینی، 386). پس تمام کشورها کوشش می کنند تا با روش های تولید از طریق گسترش قابل ملاحظه ی فعالیت های پژوهش و توسعه ی داخلی و جذب تحقیقات خارجی به تدریج ظرفیت های اقتصادی خود را به تولید محصولات متنوع تر اختصاص دهند (شاه آبادی، 384).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد