دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

 بازده سرمایه گزاری

2-3-1 مقدمه

مطالعات اقتصاد دانان اظهار گر آن می باشد که رشد درآمد سرانه را نمی توان به تنهایی مربوط به افزایش نیروی کار و موجودی سرمایه ی شاغل و به کار رفته تلقی نمود، توافق کلی به این نکته هست که بخش مهمی از رشد نظاره شده نتیجه مسلم پیشرفتهای فنی می باشد، به طوری که اکنون برخورداری از منابع اولیه ی رایگان و نیروی کار ارزان رفته رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت نسبی در تولید و تجارت از دست داده می باشد (امینی، 386). پس تمام کشورها کوشش می کنند تا با روش های تولید از طریق گسترش قابل ملاحظه ی فعالیت های پژوهش و توسعه ی داخلی و جذب تحقیقات خارجی به تدریج ظرفیت های اقتصادی خود را به تولید محصولات متنوع تر اختصاص دهند (شاه آبادی، 384).

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری هست مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان می باشد و به سوی بازده و سود تمایل دارد . به همین خاطراست که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک هست یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. اما آیا می توان جایی را پیدا نمود که سرمایه گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پر خطرند و ب رخی کم خطر. سرمایه گذار با در نظر داشتن اندازه خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب ر ا دار ا می باشد. معمولا سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می باشند . در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلا عات می باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب  می گردد که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد  سرمایه گذاری های خود مدنظرقرار دهد . به بیانی دیگر، سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می کند. از یک طرف، سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر ، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد (دیاکون[1] ،2001).

معمولاً در اقتصاد و بخصوص در سرمایه گذاری فرض بر این می باشد که سرمایه گذاران منطقی اقدام
می‌کنند. سرمایه گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و طبیعی می باشد که در این حالت می توان گفت سرمایه گذاران نسبت به ریسک علاقه ای ندارند، به عبارت دقیقتر سرمایه گذاران ریس ک گریز هستند. یک سرمایه گذار ریسک گریز ، کسی می باشد که در ازای قبول ریسک، ان تظار دریافت بازده مناسبی دارد . بایستی توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست، اگر چه اندازه ریسک خیلی زیاد باشد، زیرا در این حالت انتظار بازده بالایی نیز هست . در واقع، سرمایه گذاران به گونه منطقی نمی توانند

انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند (دیاکون، 2001) از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن می باشد که افراد در تصمیم گیری های خود تحت شرایط ریسک، به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی اقدام نمی کنند(رابین[2] ،1971).

[1] .Diacon

[2] .Rabin

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد