دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آرتورلوئیس

آرتورلوئیس در مسائل اقتصادی توسعه و مطالعات بسیاری دارد و با در نظر داشتن تجربیاتش از کشورهای مختلف به تمام مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی تصریح کرده می باشد. وی تئوری توسعه اقتصادی خود را از طریق عرضه نامحدود نیروی کار برای اولین بار در سال های دهه 1950 به چاپ رسانید.

لوئیس طریقه توسعه اقتصادی را در یک اقتصاد دو بخش سرمایه داری و غیر سرمایه داری (سنتی یا خود اشتغالی تحلیل می کند. بخش سرمایه به نظر وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- هدف این بخش سبک سود می باشد 2- کارگران مزد بیشتر به خدمت گرفته می شوند 3- تولید محصولات به مقصود فروش آن در بازار می باشد. 4- در این بخش از سرمایه مولد یا قابل تولید مجدد بهره گیری می گردد 5- تولید محصول به ازای هر نفر بسیار بالا می باشد.

بخش سنتی ( خود اشتغالی) در دیدگاه وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- کارگران برای خود کار می کنند. 2- تولید سرانه این بخش در مقایسه با اقتصاد سرمایه داری بسیار ناچیز می باشد 3- دراین بخش از سرمایه  مولد بهره گیری نمی‌گردد

4- بهره وری نهایی یک کارگر در حد صفر می‌باشد 5- مصرف کارگران در این بخش گاهی اوقات از تولید متوسط شان بیشتر می باشد.»( قره باغیان،1373)

لوئیس فرایند توسعه اقتصادی را از طریق انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش سرمایه داری به صورت خود به خود ارائه نمی‌دهد ، بلکه آن را در چهارچوب یک برنامه توسعه که با اصول و قواعدی تنظیم شده باشد عرضه می‌کنند. در همین راستا در سال 1976 کتابی را تحت عنوان «برنامه ریزی توسعه» تنظیم و منتشر می‌سازد. به نظر وی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی بایستی به سه موضوع توجه نمود که عبارتند از :

1- اتخاذ سیاستهای مناسب و جامع برای توسعه اقتصادی.

2- اندازه برنامه متناسب با نیاز وامکانات جامعه باشد. نیازهای اساسی جامعه را شناسایی و سپس برنامه ریزی نمود. البته نیازها جنبه تعیین کننده ای ندارد بلکه امکانات و منابع موجود یک جامعه اندازه برنامه را تعیین می کند.

3- جزئیات برنامه با هم تناسب داشته باشد و همدیگر را تائید و تکمیل کند نه اینکه همدیگر را نقض نماید.»(شیرازیان،1370)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد