دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

جان استورات میل

تئوری وی از توسعه اقتصادی تابعی از زمین، کار و سرمایه می باشد. زمین و کار (و عامل اصلی تولید و سرمایه از ذخایر قبلی تمرکز یافته از کار و زمین می باشد. یکی از نظریه پردازان در خصوص دیدگاه توسعه میل می‌نویسد: «تجزیه و تحلیل میل از رشد اقتصادی، نکات تازه خاصی نداشت. وی تا حدود زیادی به اظهار نظریه‌های پذیرفته شده مکتب کلاسیک پرداخت و از نوآوری های نظری ریکاردو نیز بهره گرفت. اما یکی از بارزترین ویژگیهای کتاب میل، خوش بینی وی درمورد چشم‌انداز تداوم رشد بلندمدت در مقایسه با بدبینی ریکاردو می باشد. از این جهت به نظر می‌رسد که دور کاملی را طی کرده باشیم، زیرا که خوش بینی میل هم پایه خوش بینی اسمیت می باشد. علت های خوش بینی میل این هاست: پیشرفت تکنولوژی، فرصت‌های افزایش واردات کالاهای دستمزد وی ارزان (شامل مواد غذایی) و فرصت‌های صدور سرمایه. این خوش بینی چشمگیر تر احتمالاً تا حدودی در پاسخ به تغییر شرایط اقتصادی روز حاصل آمده بود. نه تنها قوانین منع تجارت غلات منسوخ شده بود، بلکه اقتصاد بریتانیا از رکود حاصل از جنگ‌های ناپلئونی رهایی یافته بود. اصلاحات گوناگون نهادین به ویژه در نظام پول و بانکداری صورت گرفته بود و به مقصود تسهیل جابه جایی آزاد نیروی کار، در قوانین طرفداری از فقیران اصلاحاتی اعمال شده بود.»( آزاد،1376)

جان استورات میل همچون دیگر اندیشمندان کلاسیک، عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی را تجویز می کند و وظایف زیر را برای دولت بر شمرد:

– تغییر قوانین مربوط به مالکیت و نحوه تقسیم سود

– وضع قوانین علیه تقلب های بازرگانی و اجرای دقیق آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اعمال سیاست آموزش اجباری و به کارگیری یک سیستم امتحان گیری توسط دولت

– تنظیم ساعات کار کارگران

– برقراری تجارت آزاد و عدم به کارگیری سیاست های حمایتی، مگر در مورد صنایعی که در ابتدای تولید هستند.

ج کارل مارکس

کارل مارکس همانند کلاسیک‌ها به گونه صریح و مشخص به الگوی توسعه نپرداخته می باشد بلکه به تحلیل یک فرآیند و مراحلی که تغییر و تحولات کمی و کیفی جامعه را شکل می‌دهد پرداخته می باشد. دیدگاه وی تأثیر عمیقی بر سیستم اقتصادی کشورهای اروپایی شرقی، چین و سایر کشورهای سوسیالیستی داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد