دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

6  روشهای جمع آوری اطلاعات

جمع­آوری داده­ها در این پژوهش ترکیبی از روش­های کتابخانه­ای و میدانی می باشد. مطالعات کتابخانه‌ای: روش­های کتابخانه­ای در تمامی تحقیقات مورد بهره گیری قرار می­گیرد. در این پژوهش نیز محقق برای جمع­آوری ادبیات و سوابق موضوع از منابع فارسی و لاتین کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز پایگاه های معتبر علمی در شبکه جهانی اینترنت بهره گیری و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری کرده ودر پایان کار نسبت به طبقه­بندی و بهره­برداری از آن­ها اقدام نموده می باشد.

تحقیقات میدانی: روش­های میدانی به روش­هایی اطلاق می­گردد که محقق برای گردآوری داده ناگزیر می باشد به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط با واحد تحلیل (یعنی افراد در این پژوهش)، اطلاعات مورد نیاز خود را جمع­آوری کند. در این روش محقق می‌تواند جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد بهره گیری نموده و یا پرسشنامه ای را با در نظر داشتن مدل، فرضیات اصلی و زیر فرضیات طراحی نموده و پس از تعیین روایی و پایایی، از آن بهره برداری نماید.

 

1-7 جامعه آماری

مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه هست. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکتهای فعال در بورس می باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000نفر می باشند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن

تعداد کارکنان شرکتهای فعال در بورس 1000 شرکت می باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول زیر( کوکران) انتخاب می گردد.حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد.

 

 

1-9 ابزار گردآوری دادهها

در این پژوهش به مقصود جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

پرسشنامه این پژوهش، شامل 25 سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای پژوهش را اندازه‌گیری نمود و درستی سوالات پژوهش را مطالعه نمود.15 سوال مربوط به متغیرهای درآمد سرانه، بهره وری و نرخ بیکاری و 10 سوال در مورد فناوری اطلاعات می باشد.

سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با در نظر داشتن نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده می باشد. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت : کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم می‌باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد