دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

1 اظهار مسأله

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد گردید اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند گردید. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی می باشد. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت می باشد. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم می باشد در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فقر و ضعف اطلاعات موجب می گردد سازمان ها و شرکتها نه تنها تصویر درست و کاملی  از آینده نداشته باشند، بلکه حتی نتوا نند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسند. در نتیجه نه میتواند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیت‌های مناسبی را برای این سازمان‌ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان بهره گیری بهینه نخواهد گردید. با وجود سرمایه گذاری‌های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به علت های گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد ناکامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی کارایی و تاثیر مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده می باشد. (ادوارد،2002)

شاخص های توسعه را معمولاً با اندازه پیشرفت آموزش و پرورش، افزایش درآمدسرانه، اندازه امید به زندگی، بهداشت عمومی، فقرزدایی و اندازه دسترسی به خدمات عمومی تعریف کرده اند. (سلیمی فر،1382). در این پژوهش سه شاخص بهره‌وری و نرخ بیکاری و درآمد سرانه به عنوان شاخصه‌‌های توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن مطالبی که اظهار گردید لزوم مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بهره گیری از  فناوری اطلاعات در بنگاههای اقتصادی مشخص می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد