عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی عملکرد

در حقیقت بیلان و نتیجه فعالیت های سازمان در طول یک دوره مشخص با صرف هزینه های مالی و زمانی و نیز اندازه اکتساب سود و بهره مالی، تجربی و عملیاتی در خلال این مدت بوده می باشد

از واژه «ارزیابی عملکرد»، تعاریف بسیاری ارائه شده می باشد. به مقصود درک صحیح هر پدیده یا موضوع، لازم می باشد آن پدیده تعریف، تا برداشت و فهم مشترکی حاصل گردد. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. خاطر نشان می گردد با در نظر داشتن تشابه نسبی، مفهوم ارزیابی در بعد کارکنان، سپس در بعد بهره گیری از منابع و امکانات، و نهایتاً در قالب سازمانی تعریف ‌گردد.

²وردر² و ²دیویس² عقیده دارند: ارزیابی عملکرد، فرآیندی می باشد که عملکرد شاغل، با آن اندازه‌گیری می گردد و هنگامی که درست انجام گردد کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد گردید.

کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در ارتباط با اجرای وظایف محوله تعریف می کند.

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه بهره گیری از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی اظهار می گردد. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد.

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی، معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیتها می باشد. مقصود از اثربخشی اندازه دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات می باشد. (رحیمی، 1391، 36)

به گونه کلی ارزیابی عملکرد، به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاهها در دوره‌های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می گردد. (طبرسا، 1391، 4)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد