متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این متغیر از مقایسات زوجی بهره گیری می گردد. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می گردد.

  • ایجاد طرح به صورت سهامدار پروژه

تعریف نظری

در این حالت بانک در طرح های مختلف شرکت نموده و در ازای آن مبالغی دریافت می نماید.

 

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این متغیر از مقایسات زوجی بهره گیری می گردد. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می گردد.

  • تشکیل بانک های خارجی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف نظری

در این حالت بانک در کشورهای خارجی شعباتی تاسیس نموده و از این طریق سرمایه های خارجی را جذب می نماید.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این متغیر از مقایسات زوجی بهره گیری می گردد. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می گردد.

  • دریافت تسهیلات خارجی

در این حالت بانک از بانک های خارجی استقراض نموده و این منابع به عنوان بدهی های بانک در بخش تراز نامه مقصود می گردد.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این متغیر از مقایسات زوجی بهره گیری می گردد. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه