عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 نظریه وجدان

گروهی عقیده دارند که خدای متعال نیرویی در درون بشر قرار داده که آن نیرو غیر از عقل و عاطفه می باشد. نیرویی می باشد که به بشر تکلیف الهام می­کند یعنی از درون بشر به بشر فرمان می دهد می­گوید چنین بکن، خیال نکن. این نیرو مربوط به عقل نیست، عقل بیشتر یک امر اکتسابی می باشد و این امر فطری می باشد. در قرآن در سوره مبارکه (والشمس) آمده که خداوند متعال به روح بشر، کارهای فجور و کارهای تقوا را الهام کرده می باشد. نظر کانت، کانت فیلسوف معروف آلمانی می باشد که در دنیا او را یکی از بزرگترین فلاسفه جهان و هم ردیف ارسطو وافلاطون در نبوغ می دانند. این مرد درفلسفه خودش معتقد می باشد که فعل اخلاق یعنی فعلی که بشر آن را به عنوان یک تکلیف از وجدان خودش گرفته باشد. فعل اخلاقی یعنی فعلی که وجدان گفته بکن و بشر هم بدون زیرا و چرا- نه برای هدف و غرضی- صرفا برای اطاعت و فرمان وجدان آن را انجام می دهد (مطهری، 1392: 61-59).

2-2-3-3 نظریه فلاسفه اسلامی- اراده

نظریه دیگری در باب معیارهای اخلاق انسانی هست و آن نظریه اراده هست معروف می باشد که هر حیوانی متحرک بالاراده می باشد. یعنی هر حیوانی با اراده حرکت می کند، اراده می کند فلان جا برود می رود. بشر هم مثل هرحیوانی متحرک بالاراده می باشد .اما این اشتباه می باشد، در حیوانات آن چیز که هست میل و شوق می باشد، در بشر هم یک سلسله میل ها و شوق ها هست اما در بشر چیزی هست به نام (اراده) که در حیوان وجود ندارد. اراده هم دوش عقل هست. هر جا که عقل هست اراده هست، آنجا که عقل نیست اراده هم وجود ندارد (مطهری، 1392: 54).

2-2-3-4 نظریه زیبایی

آن کسی که معتقد می باشد اخلاق از مقوله زیبایی می باشد، می گوید حس زیبایی را در بشر پرورش بدهید. بشر اگر زیبایی مکارم الاخلاق را، زیبایی اخلاق کریمانه و بزرگوارانه را حس کند مرتکب اقدام زشت نمی گردد. علت اینکه افراد دروغ می گویند این می باشد که زیبایی راستی را درک نمی کنند. علت اینکه خیانت می کنند این می باشد که زیبایی امانت را درک نمی کنند (مطهری، 1392: 85).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد