شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-7-1. تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش

 • سلامت سازمانی

مایلز (1969) در تعریف سلامت سازمانی اظهار می­کند که سلامت سازمانی به وضعی فراتر از تاثیر کوتاه مدت سازمان دلالت داشته و به مجموعه‌ای از خصایص سازمانی نسبتا پردوام تصریح می کند. یک سازمان سالم، به این معنا، نه فقط در محیط خود پایدار می‌ماند؛ بلکه در دراز مدت قادر می باشد به اندازه کافی با محیط خود سازگار شده، تواناییهای لازم برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد(پارسا و مهنی، 1392).

 • اخلاق مدیریتی

اخلاق مدیریتی عبارت می باشد از ویژگی­هایی که انجام کار از طریق دیگران را میسر می سازد و با این ویژگی­هاست که بشر می­تواند دانش مدیریت را به کار بندد و به هنر مدیریت متصف گردد (محمدی ری شهری، 1385: 12).

 • صداقت

دهخدا (1389) صداقت و راستگویی را سخن راست، قول حق، فعل و اقدام حق می داند و دروغگویی را سخن ناراست، قول ناحق، خلاف حقیقت، مقابل راست و مقابل صدق تعریف می کند

 • دوری از تبعیض

تبعیض در اصطلاح دانش جامعه­شناسی موقعیتی می باشد که افراد در برابر تأثیر­های یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می­شوند. همچنین حالتی که ویژگی­ها و معیارهای انتسابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد، تبعیض نامیده می­گردد (رفیع پور، 1392: 67).

 • اعتماد

اعتماد به معنای باور به عملی می باشد که از دیگران انتظار می‌رود. این باور بر مبنای این احتمال می باشد که (گروه‌های بخصوصی از افراد) کارهای بخصوصی را انجام می‌دهند یا از انجام کارهای بخصوصی پرهیز می‌کنند که در هر صورت بر رفاه دیگران یا بر رفاه یک جمع اثر می‌گذارد (تاجبخش، 1389؛ 211).

 • تکریم

کانت بر این باور می باشد که وظیفه هر کس می باشد که با دیگران به صورت تکریم آمیز رفتار کند. تفسیر این سخن آن می باشد که به دیگران فقط به خاطر خودشان تکریم قائل شوید نه به خاطر هدف دیگری (رفیع پور، 1392: 74).

 • عدالت

عدالت عبارت می باشد از هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند. یا عبارت از نظامی می باشد که آن چیز که را که به تصدیق عموم زمینه هایی برای نارضایتی مردم فراهم می کند به حداقل برساند. در واقع، عدالت در حکم راهنمای سازماندهی زندگی افراد، به عنوان عضوی از جامعه اقدام می­کند (تارهان[1]، 2010).

[1] Turhan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

 • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد