عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

. مقدمه:

مطالعه مبانی نظری و چارچوب تئوریک یکی از لازمه­های انجام هر گونه پژوهش و پژوهش می­باشد. در واقع با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش زمینه­های پژوهش پیشرو، شناسایی و مطالعه می­گردد، جان دیوئی معتقد می باشد که انجام این مطالعه به پژوهشگر کمک می­کند تا بینش عمیقی در زمینه موضوع مورد پژوهش و حوزه­های که به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش در ارتباط می باشد کسب نماید(دلاور، 1392؛ 51). از آن جهت که هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان می­باشد، در فصل حاضر برای دست­یابی به مبانی نظری موضوع و تدوین چارچوب مفهومی انجام پژوهش، مطالبی پیرامون مفاهیم اخلاق مدیریتی، سلامت سازمانی و در پایان پیشینه داخلی و خارجی پژوهش اظهار می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2. اخلاق مدیریتی

2-2-1 معنا و مفهوم اخلاق

اخلاق جمع «خلق» می باشد و در لغت «خلق» و «خلق» از یک ماده «خ ل ق» می باشد. خلق ناظر به شکل ظاهری بشر می باشد، و خلق به شکل باطنی و نفسانی بشر نظر دارد. همانطوری که شکل ظاهری بشر متصف به صفت نیک و بد و زشت و زیبا می باشد، شکل باطنی و نفسانی بشر نیز دارای اوصاف خوب و بد و زشت و زیبا می باشد (واثقی، 13:1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد