متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سودآوری و ساختار سرمایه

شرکت های با سودآوری بالا در مقایسه با شرکت‌های با سودآوری پائین توان‌ بیشتری برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی دارند. بر این‌ اساس، بین سودآوری و نسبت بدهی به ارزش دفتری یک شرکت ارتباط منفی هست(مهرانی و رسائیان،1368).

 

2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه

عوامل زیادی هست که با وجود این که اندازه گیری آن ها تا اندازه‌ای دشوار می باشد، اما ازاین‌روی که بر روی ساختار سرمایه ی بهینه‌ تاثیری مهم می گذارند، در تصمیمات تامین مالی، مورد توجه قرار می گیرند. در ادامه، به مطالعه‌ مهم ترین این عوامل می پردازیم:

1- قابلیت سودآوری: یکی از مهم ترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه های ممکن تامین مالی در شرکت ها بایستی مورد توجه قرار گیرد، در نظر داشتن اثرات اهرم مالی، بر بازده حقوق سهامداران و نیز التزام‌ طرح های تامین مالی بر سود هر سهم می باشد. وقتی که سطح سود پیش از بهره و مالیات پائین باشد، از دید سود هر سهم، تامین مالی از راه حقوق سهامداران مطلوب تر از تامین مالی از محل بدهی می باشد. از سوی دیگر، وقتی که سطح سود پیش از بهره و مالیات بالا می باشد، از دید سود هر سهم، تامین مالی از راه بدهی اقتصادی تر از تامین مالی از راه سهام عادی می باشد. هنگامی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری که به‌ صورت حاصل تقسیم سود پیش از بهره و مالیات بر کل دارایی های تعریف می گردد، کمتر از متوسط هزینه‌ی بدهی(بهره ی متعلقه ی تقسیم بر کل بدهی) باشد، اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق‌ سهامداران می گردد. از سویی، هنگامی‌که بازده سرمایه‌گذاری بزرگتر از متوسط هزینه‌ی بدهی باشد، اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام گسترش می بخشد؛ می توان نتیجه گرفت که: قابلیت افزایش‌ بازده حقوق صاحبان سهام، بی‌افزایش اندازه سرمایه گذاری از سوی صاحبان واحد تجاری مربوط به‌ اندازه بهره گیری از بدهی در ترکیب ساختار  سرمایه ی شرکت و اهرم مالی به کار رفته در تامین مالی‌ شرکت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید