متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

برای انجام هر پژوهشی نیازمند مطالعه ادبیات پژوهش در خصوص موضوع مورد مطالعه هستیم. در این خصوص، در این فصل ادبیات مربوط به پژوهش به بخش های تأمین مالی و مفاهیم مربوط و پیشینه پژوهش تقسیم شده اند که مورد تبیین و مطالعه قرار می گیرند.

2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش برانگیزترین و مشکل‌ترین مسایل پیش روی شرکت ها، و در عین حال، حیاتی‌ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آن ها می باشد. با مراجعه به‌ تحقیقات و متون دانشگاهی نظاره‌ می گردد که عمده ترین علت های ناکامی‌ شرکت ها، فقدان یا عدم کفایت‌ سرمایه گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آن ها می باشد. اغلب مالکان‌ شرکت های کوچک از مهارت های‌ تجاری قوی برخوردار نیستند و به این‌ ترتیب، فهم و استنباط درستی از شرایط و نحوه فعالیت بازارهای مالی و عرضه کنندگان منابع تامین مالی ندارند. به عنوان نمونه، مالکان این شرکت ها ممکن می باشد ترکیب نامناسبی از منابع‌(بدهی پیش روی سرمایه) را انتخاب‌ کنند یا این که منابعی را تحصیل نمایند که تعهدات و محدودیت های نقدینگی‌ بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد یا حتی قراردادهایی منعقد کنند که‌ تعهدات هزینه ای بالایی را برای آنان به‌ دنبال داشته باشد. آنان حتی ممکن‌ می باشد برای تامین مالی به عرضه کنندگان‌ منابعی، مراجعه کنند که کار کردن با آن ها مشکل‌ساز باشد. پس، ممکن می باشد‌ ضعف های موجود منجر به‌ سرمایه گذاری نامناسبی گردد که ادامه‌ بقا و حیات شرکت را تهدید کند.

ساختار سرمایه نامناسب برای هر شرکتی یا به گونه خاص در مورد شرکت های کوچک، همه زمینه های‌ فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند منجر به بروز مسایلی‌ نظیر عدم کارایی در بازاریابی‌ محصولات، عدم کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه گردد. به اظهار دیگر، فاینلی‌(1984) می‌گوید، به رغم‌ وجود علت های متعدد در مورد بحران های‌ مرتبط با شرکت های کوچک و کارآفرین، عمده‌ترین علت های این‌ ناکامی ها، فقدان ساختار سرمایه‌ مناسب و به دنبال آن مسایل نقدینگی‌ این شرکت ها می باشد. وی می‌گوید منابع‌ مالی در دوره های رشد شرکت ها مورد نیاز می باشد و فقدان منابع و تامین منابع‌ کافی منجر به وقوع مسایل و معضلات‌ عمده ای در دوره رشد شرکت ها می گردد. از سوی دیگر، رشد شرکت‌ها لازمه بقای آن ها می باشد و همین رشد منجر به ایجاد تقاضا در مورد منابع و سرمایه‌ می گردد. این مساله را سیرمون و هیت‌(2003) نیز به گونه‌ای دیگر اظهار‌ می‌کنند. آنان عقیده دارند منابع مالی‌ مناسب لازمه توسعه همه شرکت ها می باشد. اما داشتن منابع مالی مناسب‌ برای دستیابی به مزیت رقابتی، شرط کافی نیست. از دیدگاه آنان، این مساله‌ برای شرکت های کوچک و با مالکیت‌ خانوادگی اهمیت افزون تری دارد و این‌ شرکت‌ها بایستی برای رقابت در بازارهای‌ پویای امروزی، مدیریت منابع خود را به‌ گونه موثری انجام دهند.

در این باره ون آئوکین‌(2001) نیز معتقد می باشد سرمایه گذاری مناسب و کافی در شرکت ها، به آن ها این امکان را می دهد تا بتواند منابع ضروری را تحصیل کنند. وی اهمیت تحصیل منابع‌ را با موفقیت شرکت ها در بازار مرتبط می داند و می‌گوید به این طریق، شرکت ها می‌توانند فرصت های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزیت های‌ فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و کارآفرین و لزوم طرفداری از فعالیت های‌ کارآفرینانه، در نظر داشتن خلاء موجود در زمینه تحقیقات مورد نیاز و با در نظر داشتن‌ موارد پیشگفته، این مساله مشخص‌ می گردد که شناسایی ساختار سرمایه، چگونگی تصمیم گیری در مورد آن و عوامل موثر بر فرایند تامین مالی، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و کنکاش‌ در مورد آن می تواند به عنوان موضوع‌ تحقیقی مناسب مطرح باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد