سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم تصویر محصول

اولین بار گاردنر و لیوی در سال 1955 مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف مانند فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی می باشد که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال 1953 به عرصه افکار عمومی معرفی کرده می باشد. ایشان همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال 1933 توسط کلود هاپکینز مطرح شده می باشد. تحقیقات نشان می دهد که تفاوت هایی درنظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول هست. این تفاوت ها شامل(بالستر،2001):

(1) نام هایی که برای این پدیده آورده شده می باشد.

(2) یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده می باشد.

(3) اجزاء تصویر محصول.

(4) ابزار اندازه گیری آن.

(5) ابعاد، منشاء، خلق، و کاربرد ماهرانه آن.

رینولد و گوتمن (1984)، عقیده دارند که افرادی که تصویر محصول را به عنوان شخصیت در نظر می گیرند، غیر ممکن می باشد که آن را بپذیرند و این به فاکتورهایی فراتر از جنبه فیزیکی محصول بسط داده شده می باشد. دیگران، برعکس، عقیده دارند که تصویر یک نام تجاری از فاکتورهایی تشکیل شده می باشد که نامربوط به خود محصول می باشد. جنسچ (1978) معتقد می باشد که مفهوم محصول شامل دو جزء می باشد، مطالعه و محاسبه خصایص آن مارک و تصور جایگاه ها، کامیابی ها و موارد مشابه. این نظریه پرداز به جای بهره گیری از مسائل کیفی-عملکردی از مفاهیم روان شناختی مصرف کننده و محصول در تجزیه و تحلیل خود بهره گیری کرده می باشد. وی معتقد می باشد که تصویر کالا با پخش آگهی های تبلیغاتی و تکرار آن ایجاد و تقویت می گردد. فریدمن (1986) به مفاهیم روان شناختی، طبقه بندی حالت ها، اولویت ها و مزایای ادراکی-شناختی توجه گسترده ای داشت. رینولد و گوتمن (1984) در مورد اجزای تصویر محصول به بحث می پردازند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-ارزیابی ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر کاشان از دید مشتریان

-ارزیابی آوازه برند گلاب قمصر کاشان (تبلیغات، پیشبرد فروش، تبلیغات دهان به دهان، شهرت)

-ارزیابی قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

-ارزیابی تاثیر ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

-ارزیابی تاثیر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان  با فرمت ورد