عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

– اظهار مسأله

در جهان کنونی بسیاری از فعالیت­های انسانی و حیاتی مورد نظر جامعه را سازمان­های گوناگون انجام می­دهند. پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمان­هاست. پس بایستی جامعه امروز را جامعه سازمانی بنامیم (مسعودی، 1388). سازمان­ها در صورتی خواهند توانست وظایف خطیری را که به دوش آن­هاست به نحو احسن انجام دهند که سالم و پویا باشند (شریعتمداری، 1388). سالم بودن سازمان باعث اعتماد بیشتر اعضای سازمان به یکدیگر و افزایش روحیه آنها برای انجام وظایف خود خواهد گردید و به دنبال آن روحیه بالای آنان موجبات انگیزش و علاقه­مندی به کار را در کارکنان سازمان به وجود آورده که نتیجه این فرایند، افزایش اثربخشی و کارایی سازمان خواهد بود. به تعبیری، سازمان سالم یک سازمان مؤثر می باشد که تقریبأ تمامی فعالیت­های آن در سطحی بالا انجام می­گردد (رامداس و لویس[1]، 2011).

سلامت سازمانی به عنوان توانایی هر سازمان برای موفقیت در انجام ماموریت های خود تعریف شده می باشد (فرماهینی فراهانی و همکاران، 2014). سلامت سازمانی همچنین چارچوب مفیدی برای تجزیه و تحلیل اوضاع سازمان می باشد (اسمیت[2]، 2002). این مفهوم اثربخشی سازمان را در شرایط مختلف منعکس کرده و نشان می­دهد که سازمان در برابر تغیرات چگونه واکنش نشان می­دهد (سبانسی[3]، 2009).

امروزه، سازمان­ها به عنوان موجود زنده­ای که دارای هویتی مستقل از اعضا خود می­باشند، تصور می­شوند. به گونه­ای که با این هویت جدید می­توانند، رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند. این شخصیت و هویت می­تواند دارای «سلامت سازمانی» و یا «بیماری سازمانی» باشد (سیدجوادین و همکاران، 1389). مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می­کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا موجب پویایی سازمانی می باشد. مایلز[4] (1989)، یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می­کند که نه تنها در محیط خود دوام می­آورد بلکه در یک برهه زمانی طولانی نیز به گونه کافی سازش کرده و توانایی­های بقا و سازش خود را به گونه مداوم توسعه داده و گسترش می­دهد. سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به گونه موفقیت­آمیزی برخورد کرده، نیروی آن را به گونه­ای اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می­کند (سلیمانی، 1389).

سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به گونه موثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم می باشد. ناظران در سازمان­های سالم کارکنانی متعهد و وظیفه­شناس با روحیه و عملکرد بالا و کانال­های ارتباطی باز و با موفقیت بالا می­یابند. یک سازمان سالم جایی می باشد که افراد می خواهند در آن جا بمانند، کار کنند، به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و موثر هستند (لایدن و کلینگل[5]، 2000). سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر تصریح می­کند. سلامت سازمانی، نشانه­ای از کار در شرایط سالم و درمورد به حداکثر رساندن سلامتی و رفاه کارکنان می باشد. همچنین، بروندادهای سالم برای ذینفعان؛ مانند سرمایه­گذاران، جامعه، مشتریان، و موکلان را در بر دارد. سلامت سازمانی کل­نگر، جامع و استراتژیک می باشد (براتون و گولد[6]، 2007). جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می­گردد که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی سازمان محسوب می­گردد. تحقق موفقیت­آمیز هدفها، از طریق اعمال مدیریت اثربخش، مستلزم شناخت و فهم درست جوانب پیچیده و گوناگون سازمانهای رسمی می باشد(شریعتمداری، 1388).

مایلز (1969) اولین بار سلامت سازمانی را به عنوان توانایی سیستم برای تحقق اثر بخش اهداف خود و همچنین به مقصود رشد و توسعه همه جانبه سازمان مورد توجه قرار داد. مایلز ویژگی های سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی زیر می­داند:

1- نیازهای وظیفه ای سازمان

2- نیازهای بقا

3- نیازهای رشد و توسعه

مایلز با در نظر داشتن سه نیاز ذکر گردیده (نیازهای وظیفه­ای سازمان، بقا و رشد و توسعه) ابعاد سلامت سازمانی را شامل 10 مورد می­داند: سازگاری، شایستگی حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، حداکثر برابری قدرت به کارگیری منابع ، انسجام و یگانگی ، روحیه، استقلال، نوآوری. سه مورد اول جزو تامین نیازهای وظیفه ای سازمان هستند و نیازهای بقا شامل سه مورد بعدی می شوند و ابعاد نوآوری، استقلال، سازگاری و شایستگی حل مسئله در چارچوب نیازهای رشد و توسعه قرار می گیرند. بیشتر مطالعاتی که درمورد سلامت سازمانی انجام شده­اند، بیانگر این مطلب بوده­اند که مهمترین منبع سلامت سازمانی اخلاق و رفتار مدیران مستقیم کارکنان می باشد (دانشفرد، 1386). در واقع، مدیران و کارکنان سازمان­ها برای انجام امور سازمانی خود، علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه­ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتارها و اعمال سازمانی یاری دهند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب و جمعی و عمومی را برایشان میسر سازد (گیوریان، 1384: 46).

ارائه تعریف مشخصی از اخلاق دشوار می باشد. در معنای کلی، نظام اخلاقی مجموعه ارزش­ها و اصول اخلاقی می باشد که با در نظر داشتن اینکه چه چیز درست و چه چیز نادرست می باشد، بر رفتار فرد یا گروه حکم فرماست (دفت[7]، 1392: 188). در ارتباط با ابعاد اخلاق مدیریتی در سازمان، گیوریان (1384) اظهار می­کند که معیارهای اخلاقی مدیریت در سازمان به چگونگی قرار گرفتن ارزش های محوری همچون؛ اعتماد، عدالت، صداقت، دوری از تبعیض و تکریم، درون خط مشی ها، برنامه ها، اقدامات و تصمیمات گفته می­گردد. سازمان به هر اندازه به این ارزش های محوری قرابت و نزدیکی خود را نشان دهد، سازمانی اخلاقی محسوب می­گردد. این ارزش ها بایستی در اقدامات عملی کارکنان و مدیران نظاره گردد تا سازمان اخلاقی تلقی گردد (رامشک، 1392؛ 7).

بر اساس آن چیز که که اظهار گردید پژوهش کنونی در پی این می باشد تا در یابد که آیا بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت برق ارتباط معناداری هست؟ نتایج این پژوهش می­تواند محققان، کارشناسان و مدیران سازمان­ها را نسبت به مؤلفه­های کلیدی اثربخشی سازمان آشنا نماید و اطلاعات ارزشمندی را برای سازمان­ها، دانش­پژوهان علوم اجتماعی، مدیران و مسؤولان سازمان­ها و ادارات در جامعه به مقصود بهبود رهبری و بهبود سازمان فراهم آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  Ramdas and Lewis

[2]  Smith

[3]  Sbansy

[4]  Mathew Miles

[5]  Lynden & Klingle

[6]  Bratton & Gold

[7] Daft

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد