عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه افلاطون

افلاطون پایه اخلاق را بر عدالت قرار داده می باشد. یعنی اخلاق را مساوی عدالت و عدالت مساوی با زیبایی میداند و می گوید با اینکه بشر عدالت و زیبایی و حقیقت را می شناسد اما قادر به تعریف کامل از آن ها نیست. افلاطون ادامه می دهد که جامعه ای که عادل نباشد زیبا نیست و جامعه ای که عادل و زیبا نبود قابلیت بقا ندارد و می گوید اخلاق یعنی مجموعه ای از اندیشه ها، تمایلات و خواسته ها و تصمیم ها که اجرایش با هم تناسب داشته باشند (انصاری رنانی و نجفی، 1380).

2-2-3-6 نظریه پرستش

یکی از نظریات در مورد اعمال اخلاق بشر، نظریه (پرستش) می باشد. می­گویند آن سلسله از اعمال بشر که با افعال طبیعی متفاوت می باشد و همه افراد بشر آن کارها را تقدیس و ستایش می کنند و شرافتمندانه و انسانی و ما فوق کارهای می خوانند از مقوله پرستش هستند (مطهری، 1392: 101).

این نظریه می گوید که طبیعت کارهای اخلاقی از مقوله پرستش و عبادت می باشد و کسی که کار اخلاقی می کند کار اخلاقی او یک نوع پرستش ناخوداگاه می باشد. اما پرستش چیست؟ یک تعریف می گوید: پرستش اعمالی می باشد که از طرف خداوند برای ما معین شده و از طریق آن حقیقت و تجلی فطری که در درون بشر هست شکل و قالب پیدا می کند. به بیانی دیگر پرستش شکل و قالب برای نمود حقایق درون آدمی می باشد. در پرستش یا ستایش توجه و تقدیس هست. یعنی از نظر یک طرف (پرستنده) طرف دیگری هست که دارای کمال و قداست می باشد و شایسته ستایش. نظریه پرستش می گوید که کارهای اخلاقی از مقوله پرستش می باشد یعنی بشر برحسب فطرت کارهای اخلاقی را (هر چند که مستلزم از خود گذشتگی باشد و با منطق طبیعی و عقل سازگار نباشد) انجام می دهد و در آن ها نوعی عظمت و شرافت و بزرگواری حس می­کند(انصاری رنانی و نجفی، 1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد