عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مولفه های اخلاق

مؤلفه­های اخلاقی سازمان به چگونگی قرار گرفتن ارزش های محوری همچون:  اعتماد، عدالت، صداقت و راستگویی، دوری از تبعیض، تکریم و…. درون خط مشی ها، برنامه ها، اقدامات و تصمیمات گفته می گردد. سازمان به هر اندازه به این ارزش های محوری قرابت و نزدیکی خود را نشان دهد، سازمانی اخلاقی به شمار می رود. این ارزش ها بایستی در اقدامات عملی کارکنان و مدیران نظاره گردد تا سازمان اخلاقی تلقی گردد (گیوریان، 39:1384).

2-2-8-1 اعتماد

اعتماد عبارت می باشد از تمایل به خطر پذیری در بطن اجتماعی، بر اساس حسن اعتماد به دیگران می باشد. به این شکل که دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ داده و به روش های حمایتی دو جانبه اقدام خواهد گردید  یا لااقل این قصد که آزاردهی ندارد (صالحی امیری و کاوسی، 14:1387).

اعتماد یک پدیده حساس و شکننده و به وجود آمدن آن وقت زیادی می برد و بایستی دانست که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد می گردد و دارای ابعاد زیر می باشد:

 • صداقت- درستی وپاکی
 • شایستگی-داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی روابط انسانی
 • ثبات قابلیت اعتماد-توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام رویارویی با اوضاع و احوال و شرایط متفاوت
 • وفاداری-حفظ آبرو و حیثیت
 • روراستی-تبادل نظر ودادن اطلاعات به صورت آزادانه (رابینز، 1392؛ 184).

مزیت عمده اعتماد بین افراد، سهیم کردن اطلاعات و همکاری میان آنها می باشد وقتی که افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید آنها تکریم گذاشته می گردد، آنها تمثیل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند چنین محیطی عقاید خلاق را در سازمان به وجود می آورد و تعارضات را در جایگاه برد- برد حل می نماید (وارن بنیس می گوید اعتماد چالش مدیران امروز و فردا می باشد). اگر فردی صداقت به خرج دهد، اعتماد و اطمینان دیگران را به خود جلب خواهد نمود. پس افراد را بایستی آگاه ساخت،تصمیمات را توجیه نمود و درمورد مسائل صداقت به خرج داد (صالحی امیری و کاووسی، 38:1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

 • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد