عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

. نظریه های اخلاق

در باب اینکه چگونه کارها ارزشمندند یا ارزش خود را از کجا کسب می کنندنظریه های مختلفی هست که در ذیل به مهمترین آنها تصریح می گردد:

2-2-3-1 نظریه عاطفی

یکی از نظریات درمورد ملاک اخلاقی بودن که از قدیمی ترین نظریات می باشد، نطریه عاطفی می باشد گروهی رمز اخلاقی بودن را در عواطف بشر می دانند، می گویند کار عادی و معمولی کاری می باشد که از انگیزه های خودخواهانه و میل های طبیعی بشر سرچشمه بگیرد و هدف از آن هم رساندن سودی به خود یا رسیدن خود شخص به لذتی باشد. هر کار که از چنین میل هایی سرچشمه بگیرد و برای چنین هدف هایی باشد کار عادی و معمولی می باشد واخلاقی نیست مثل اکثر کارهایی که مردم انجام می دهند. کار اخلاقی کاری می باشد که از عاطفه­ای عالی تر از تمایلات فردی، یعنی عاطفه غیر دوستی سرچشمه می­گیرد. کارهای اخلاقی بشر هاکارهایی می باشد که آن بشر ها غیر را هم دوست می دارند یعنی تنها خودشان را دوست ندارند و به سرنوشت دیگران هم مانند سرنوشت خودشان علاقمند هستند. اخلاق هندی اخلاق عاطفی می باشد یعنی تکیه گاه در اخلاق هندی عاطفه می باشد همچنان که در اخلاق مسیحی هم شاید بتوان گفت که یگانه تکیه گاه، عاطفه و محبت می باشد. گاندی در کتابی که از او منتشر کرده اند به نام این می باشد مذهب من، و یکی از فرنگی ها مقدمه بسیار جامعی بر آن نوشته و اختصار کتاب را در آن مقدمه آورده می باشد. می­گوید، من از مطالعه اوپانبشادها به سه اصل رسیدم، یک اصل اینکه در همه دنیا یک معرفت، یک شناخت هست و آن شناخت ذات می باشد. اصل دوم اینکه هرکس خود را شناخت خدا راشناخته می باشد و جهان را. اصل سوم این می باشد که در همه دنیا یک نیرو و یک نیکی  هست و آن دوست داشتن دیگران می باشد مانند دوست داشتن خود (رامشک، 1392؛ 23).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد