متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تامین منابع

تامین منابع به معنای حفظ مسئولیت پذیری خدمات سازمان‌ و درعین حال واگذاری آن خدمات به یک سازمان بیرونی می باشد‌ که معمولا تحت قراردادی با استانداردها، هزینه ها و شرایط دقیق صورت می‌گیرد(گروه مترجمان میثاق،1385). در واقع تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجادو راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی تامین مالی اکثرا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار انجام می شود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه

مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی بهره گیری کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی‌ دستکاری کنند. از آن جا که ساختار سرمایه شرکت ها از حقوق‌ مالکان برای برخورداری از منافع آینده آن ها و منابع تأمین مالی که شامل بدهی‌های‌ بلندمدت، سهام عادی و ممتاز و سود انباشته می باشد، تشکیل شده می باشد، تغییر گزارشگری مالی از طریق تعیین و تغییر ساختار معاملات می‌تواند منجر به تغییر ساختار سرمایه گردد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیر موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه ایجاد خواهد نمود(علی آقایی‌و همکاران، 1388).

2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه

از دیدگاه نظری ارتباط بین اندازه شرکت و اهرم مالی روشن نیست. بر اساس‌ مدل موازنه ایستا، شرکت های بزرگ تر دارای ظرفیت استقراض بیشتری بوده و می‌توانند سودهای بیشتری را تحصیل کنند. هم چنین شرکت های بزرگ تر معمولا از تنوع بیشتری برخوردارند و پس دارای جریان‌های نقدی پایدارتری هستند که‌ ثبات وجه نقد باعث کاهش ریسک ورشکستگی آن ها می گردد. آن ها هم چنین در زمان‌ بهره گیری از بدهی دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری هستند و می‌توانند هزینه های مبادله‌ مرتبط با انتشار بدهی های بلندمدت را کاهش دهند. احتمال دیگر این می باشد که‌ شرکت های بزرگ تر، سهامداران متنوع تری داشته باشند که موجب می گردد کنترل‌ کمتری بر مدیریت شرکت اعمال گردد.‌ ازاین رو این احتمال هست که‌ مدیران برای کاهش ریسک زیان شخصی حاصل از ورشکستگی از بدهی بیشتری‌ بهره گیری کنند. با این تفاصیل، زمانی که اندازه شرکت به عنوان متغیر جانشین ریسک‌ نکول در نظر گرفته می گردد، در جایی که هزینه های نابسامانی مالی بی اهمیت باشد، نباید بین اهرم مالی و اندازه شرکت ارتباط مثبت معنی‌داری وجود داشته‌باشد(کردستانی و نجفی عمران،1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد