عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه ادبیات موضوع:

بودجه نمایانگر همه ی برنامه ها و فعالیت های سازمان ها و نهاد های اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و تأثیر بسیار مهم و حیاتی در رشد و توسعه سازمان اعمال می کند. با توسعه‌ی وظایف در بخش های حسابداری و حسابرسی و افزایش سریع رقابت در سازمان ها به مقصود افزایش سهم بازار تولیدات و خدمات، سازمان ها و سیستم های حسابرسی آن، به دنبال به حداقل رسانیدن پرتی زمان و هزینه های تولید کالا و خدمات خود هستند تا بتوانند در یک سطح رقابتی با افزایش سود مواجه گردند .(Mercer, 2006) به این مقصود اهمیت استقرار و نهادینه کردن سیستم های جدید در عرصه حسابداری بخصوص حسابداری بهای تمام شده در جهت بودجه ریزی اعتباری و حسابرسی عملکرد بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته می باشد. (آذر: 69، 1386)

مدیران در این وضعیت تمایل دارند که دیدگاه وسیع تری نسبت به مطالعه راهکار های کاهش بهای تمام شده تولید با کمک روش های جدید و نیز کسب اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. این موضوع موجب توجه سازمان ها به اقتصادی بودن، کارایی و تاثیر منابع به تعبیری مدیریت مالی قرار گرفته می باشد. برقراری این شرایط نیازمند بهبود روش های بودجه بندی و حسابرسی عملکرد کنونی میباشد. در این بین ایجاد توازن در منابع و مصارف شرکت ها بر مبنای عقود شرکت ها اسلامی، می تواند برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت ها مطرح گردد.

 

پرتفولیو:

واژه پرتفولیو (portfolio) در ادبیات مدیرت پروژه به “سبد پروژه ها” تعبیر می گردد. در ادبیات مدیریت ریسک، این واژه برای “سبد سهام” بهره گیری می گردد. عموماً اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها اقدام به خرید سهام متنوع با تعداد مختلف
می کنند. پورتفولیو، کلمه ای ایتالیایی می باشد به معنای اینکه افراد سرمایه خود را به صورت
مجموعه هایی از اقلام نگهداری می کنند که در بورس به سبد سهام معروف می باشد. ضرب المثلی هم که در ایران رایج می باشد که میگوید ²تمامِ تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار² به همین مفهوم تصریح دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای اولین بار، ²مارکویتز²، تعریفی دقیق از چیزی ارائه داد که تا آن وقت فقط شعارهای دو پهلو از «ریسک» و «بازده» بود. مارکویتز، بازده ی سرمایه‌گذاری را با امید ریاضی به درآمدهای ممکن سرمایه‌گذاری‌ها، و ریسک را با واریانس یا مربع انحرافات از امید ریاضی تعریف نمود. مانند انتقاداتی که به مدل او وارد گردید، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده توجه می گردد. این در حالی می باشد که سرمایه گذاران عملاً معیارهای گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفولیو مورد توجه قرار می دهند. نقد شوندگی یکی از مهمترین آنها می باشد.

در تئوری مدرن پرتفولیو، مجموعه اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل بازده مورد انتظار، ریسک (تغییرات در بازده مورد انتظار) و ارتباط ی بین اجزای مجموعه اوراق بهادار (که از طریق ضریب همبستگی اندازه گیری می کنیم) مطالعه می گردد. برای روشن شدن مطلب مثلاً اگر بخواهید انتخابی به اینصورت داشته باشید که سرمایه خود را در یک دارایی سرمایه گذاری کنید که ارزش انتظاری پایین و نوسان کم داشته باشد یا در دارایی دیگری که ارزش انتظاری بالا و نوسان زیاد دارد، چگونه انتخاب می کنید؟

با این مقدمه و با در نظر داشتن اینکه بانک ها نیز برای ادامه حیات و رسیدن به اهداف خود نیازمند مدیریت و تخصیص درست منابع یا بعبارت دیگر انتخاب سبد مناسب از تسهیلات می باشند، در ادامه به اظهار تعریف، اهداف و علت های مدیریت پرتفولیوی وامها می پردازیم.

مدیریت پرتفولیوی وامها شامل کلیه سیستم ها و فرآیندهای مورد بهره گیری مدیریت به مقصود برنامه ریزی، هدایت، کنترل و ارزیابی وام دهی بانک می باشد. اجزاء مدیریت پرتفولیوی وامها را می توان به تبیین ذیل تقسیم بندی نمود

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد