عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای ارزیابی شرکت

  • معیار اول سود

همانطور که قبلاً گفته شده طبق مدل حسابداری ارزش سهام برابر می باشد با سود هر سهم EPS ضرب در ضریب قیمت به سود هر سهم یا P/E به بیانی دیگر قیمت هر سهم برابر می باشد با  این مدل دارای یک مزیت و دو ایراد می باشد.

مزیت: تنها مزیت این مدل ساده بودن آن می باشد.

ایرادات:

الف- ایراد اول: به عقیده استیوارت این مدل نمی تواند برای تعیین ارزش سهام به کار رود، زیرا که در این مدل ضریب P/E ثابت فرض شده می باشد و فرض می گردد که ضریب P/E هیچگاه تغییر نمی کند. این در حالی می باشد که ضریب P/E ثابت نیست و خود ضریب P/E تابعی از کیفیت سود آوری شرکت می باشد. به بیانی دیگر در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی گردد، بلکه به کیفیت آن نیز توجه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می گردد. مقصود از کیفیت سود پتانسیل رشد سود و درجه اطمینان نسبت به سود های آتی می باشد. به بیانی دیگر ارزش یک سهم تنها به سود سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سود آوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سود های آتی بستگی دارد. بعضی از شرکت ها که سود آوری با ثباتی دارند ضریب P/E آنها بالا می باشد و بعضی از شرکت ها که سود آوری آنها دستخوش نوسان می باشد، ضریب P/E پایینی دارند.

ب: در این مدل زیرا قیمت سهم تابعی از سود هر سهم می باشد، این امکان هست که سود هر سهم به وسیله مدیران دستکاری گردد، این دست کاری از طریق به کارگیری روش های مختلف حسابداری توسط مدیریت امکان پذیر می باشد. اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجود کالا fifo پیش روی lifo، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های پژوهش و توسعه[1]، هزینه تبلیغات، اعمال روش های هزینه یابی کامل پیش روی روش کوشش های موفق در مورد استخراج نفت و گاز و غیره،
مثال هایی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال روش های مختلف حسابداری سود هر سهم را دستخوش تغییر نمایند. مثالی که در این مورد می توان بکار برد این می باشد که مدیر یک شرکت تولید کننده سیگار آمریکایی برای اینکه سود هر سهم خود را افزایش دهد، کوشش نمود فروش خود را افزایش دهد و این کار در پایان سال از طریق تخفیف عمده به نمایندگی های شرکت و فروش نسیه انجام گردید، اگر چه با این کار فروش و سود هر سهم شرکت افزایش پیدا نمود، اما این اقدام چهار ضرر برای شرکت دارد:

1- فروش نسیه و در نتیجه کاهش نقدینگی.

2- فروش با تخفیف.

3- پرداخت مالیات بیشتر به دلیل بالا نشان دادن فروش.

4- نارضایتی مشتریان به دلیل کهنه شدن سیگارها و باقی ماندن آنها در قفسه.

پس به خاطر باور غلط مدیران که می پندارند افزایش سود هر سهم مساوی می باشد با افزایش ارزش سهام معضلات عدیده ای برای سهامداران به وجود آمده می باشد. پس سود نمی توانند قیمت سهام را تعیین کند.

[1] – Research  and  Development(R&D)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد